GWA, spol. s r.o. Litomyšl

Naše produkty & Služby

Logo Bänninger

Další produkty & služby:

Bänninger Kunststoff - Produkte GmbH

Tlakové tvarovky

Systém tlakových tvarovek z polyetylénu PE100 SDR11 a SDR 17, různých dimenzí, určený pro transport vody do 1,6 Mpa a plynu do 0,4 Mpa v tlakových rozvodech.

PE100 tvarovky jsou určeny pro rozvody plynu, vody (pitné, odpadní, drenážní, průmyslové) a kapalin, vůči kterým je polyetylén stálý nebo podmíněně stálý.

Surovina pro výrobu PE100 tvarovek splňuje požadavky norem EN 1555 pro rozvody plynu a EN 12201 pro rozvody pitné vody.

Spojování a svařitelnost PE100 tvarovek:

Ke spojování tvarovek nebo trubek PE100 se používají metody svařování na tupo nebo elektrotvarovkou. PE100 a PE80 tvarovky a trubky se stejnou sílou stěny se mohou svařovat metodou na tupo. Svařovaný materiál musí splňovat indexu toku tavení (MFI ), který je stanoven v rozsahu 0,3 - 1,3 g/10 min.

Rozměrové údaje a jmenovitý tlak:

Vnější průměr a síla stěny jsou stanoveny dle EN 1555 a EN 12201.

Materiál SDR - poměr vnějšího průměru tvarovky/trubky k síle stěny PN (**) jmenovitý tlak
PE 100 SDR 11 / SDR 17 16 bar / 10 bar

** PN - je přepočten hodnotou bezpečnostního faktoru (SF) 1,25

Základní údaje vyznačené na výrobku:

Certifikace:

PE100 tvarovky certifikovány akreditovanou zkušebnou.

Kvalita a kontrola výrobku:

Výrobce provádí a protokoluje pravidelně kontrolu kvality svých výrobků dle výrobního plánu a příslušných norem. Výrobky musí splňovat požadavky norem EN 1555-5. Kontrola kvality je součástí systému řízení kvality dle ISO 9001.

Další volby

Zpět na Produkty & Služby | Zpět na hlavní stranu